Хроніка школьнага жыцця!
•21.05.2024 - Торжественная линейка, посвящённая Дню пионерской дружбы ... Читать далее...

•04.04.2024 родительское собрание Родительская гостиная
" Выбор профессии: ответственность родителей и педагогов". 

Выступление Кучица В.М. по вопросам безопасности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, ответственности родителей.

 род собр 0404 1
 род собр 0404

•14.11.2023 - родительское собрание "Ценность семейного воспитания"

photo 2023 11 22 16.55.55   photo 2023 11 22 16.55.58

• 13.09.2023 - родительское собрание "За здоровье и безопасность детей вместе" 

13091 13092

 •План работы Бацькоўскага ўніверсітэта на 2023/2024 навучальны год
(⇒тэматычны план на год⇐)

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта –павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен спрыяць усталяванню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянне бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькоўскага ўніверсітэта:

-фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

-фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у вобласці сямейнага выхавання(фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогіі, дзіцяча-бацькоўскіх адносінах, узроставых асаблівасцях дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

-забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцяў у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем'ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;

-арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г. д.

Мэтавая група – бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Работа Бацькоўскага універсітэта арганізуецца з улікам заканамернасцяў развіцця дзіцяці ў розныя ўзроставыя перыяды па трох ступенях:

I ступень – «Моё дзіця – малодшы школьнік» –для бацькоў вучняў I-IVкласаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

ІІ ступень – «Моё дзіця – падлетак» – для бацькоў вучняў V-IX класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі,

ІІІ ступень – «Моё дзіця – старшакласнік» – для бацькоў вучняў X-XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Формы правядзення заняткаў:

дыстанцыйныя (вебінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, праца на "гарачай лініі" ўстановы адукацыі, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў,  афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў тэматычных выставах і іншых мерапрыемствах).

1 класс

Адаптация в 1-м классе

«Значение семейных традиций в формировании и развитии ребёнка»

Режим дня школьника

2 класс

СЕМЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Как родители могут помочь ребенку учиться

«Влияния семьи на эмоциональное состояние ребенка»

Консультация «Развитие памяти и внимания младших школьников»

 3 класс

Тема: Психологические особенности третьеклассников (8-9 лет)

 Здоровая семья – здоровый ребенок!

Значение школьной отметки в жизни ребенка 

4 класс

«Как научить своего ребёнка жить в мире людей»

«Компьютер дома: польза или вред? Компьютерные игры»

«ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ»

5 класс

«Адаптация ребенка в новом коллективе»

Ребёнок среди сверстников (презентация)

Ваш ребенок вырос (презентация)

6 класс

«Семья как персональная микросреда жизни и развития ребенка. Нравственные и культурные ценности семьи»

Профилактика проблемного поведения подростков

 «Безопасность подростков в сети Интернет»

Как на самом деле любить детей?

7 класс

Психологические и физиологические особенности семиклассников

Профилактика правонарушений среди подростков

«Правила поведения с подростками: особенности переходного возраста»

Консультация для родителей: «Как выявить способности ребенка»

8 класс

Жизненные цели подростков

Профилактика насилия в семье

Осторожно: суицид!

9 класс

Портрет современного подростка

«Агрессия, ее причины и последствия»

 Формирование здорового образа жизни: вредные привычки и как им противостоять

Подростковый возраст как фактор риска для возникновения вредных привычек и зависимостей. Формирование у подростков потребности в здоровом образе жизни, ответственности за своё здоровье.

Консультация для родителей «Конфликтные ситуации в детско-родительских отношениях»

10 класс

Здоровье - это жизнь. Факторы риска для здоровья современной молодежи. Проблема здорового питания.

Микроклимат в семье в воспитании ребенка

•Памятка для родителей по профилактике сексуального насилия в отношении несовершеннолетних

памятка по сексуальному насилию  памятка по сексуальному насилию 2 

•⇒Памятка для родителей по профилактике вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков⇐